Ali Alışır Ali Alışır

CONTACTAli Alışır is currently represented by Galerie LeRoyer in Monétral, Bozlu Art Project in Istanbul.


GLR60 | Montréal
60 St-Paul Street West
Montréal, QC H2Y 1Y8 CA
514.287.1351

GLR24  | Montréal
24 St-Paul Street West
Montréal, QC H2Y 1Y7 CA
514.845.8411

GLR41  | Montréal
41 St-Paul Street West
Montréal, QC H2Y 1Y6 CABOZLU ART PROJECT | Istanbul

Mongeri Binası, 19 Mayıs Mahallesi
Dr. Şevket Bey Sokak No:5
34360 Şişli / İstanbul
+902122337233